Dossiers

Dossiers

Op dit gedeelte van de website houden wij enkele dossiers bij waar STOMP actief is verandering/ verbetering voor de independents voor elkaar te krijgen.