Nieuws

Brief aan de Tweede Kamer 18-11-2013

Brief aan de Tweede Kamer

Amsterdam, 15 november 2013

Betreft: motie 33750 VIII nr. 56

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie OCW,

Naar aanleiding van motie 33750 VIII nr. 56 van Kamerlid Rutte wil de Popcoalitie u graag de onderstaande toelichting geven en u vragen dit commentaar bij de beraadslagingen te betrekken. Overigens danken wij D66 en de SP voor hun steun in de discussie over de financiering van de Nederlandse popmuziek.

Het beeld dat in de discussie over reissubsidies voor popartiesten wordt opgeroepen doet de werkelijkheid geweld aan. Nederlandse popartiesten ontvangen niet ten onrechte subsidie voor tournees bovenop hun zogenaamd vorstelijke gages. Net als in andere deelsectoren van de kunsten en in andere van economisch belang zijnde sectoren wordt in de popsector met gerichte subsidies geïnvesteerd in marktwerking en het bevorderen van ondernemerschap. Het geld dat daarbij naar de popsector gaat is zowel in verhouding als in absolute zin, mondjesmaat.

Eerder dit jaar heeft de Tweede Kamer in meerderheid ingestemd met toevoeging van de Nederlandse popmuziekindustrie aan het Topsectorenbeleid. De popsector is een topsector. Daarom is investering en ondersteuning op zijn plaats. Iedere geïnvesteerde euro wordt in veelvoud terugverdiend.
Marktverruiming is voor alle kunst en cultuur belangrijk, ook voor de pop. De grens over gaan met een steuntje in de rug stimuleert de marktwerking in plaats van haar te ondermijnen. De in Nederland zogenaamd ‘grote’ artiesten moeten veel risicovolle investeringen doen om in het buitenland door te breken. Popartiesten draaien hier in de regel grotendeels zelf voor op.

Popartiesten in Nederland ontvangen geen directe subsidie. De hele bedrijfskolom in de popsector houdt voor het grootste gedeelte zijn eigen broek op. De zeer beperkte middelen die de popsector wel ontvangt, zijn in wezen innovatiegeld. Deze ondersteuning maakt het mogelijk artistiek innovatief aanbod aan publiek te koppelen en vice versa, daarbij is er een zeer bescheiden budget gereserveerd voor marktverbreding. Nederland is immers klein en kent veel buitenland.
Deze ondersteuning is echter van cruciaal belang. De in de afgelopen week vaak genoemde (overigens niet kostendekkende) steun voor Caro Emerald werd gegeven vóórdat zij daadwerkelijk doorbrak als artiest. Daarna niet meer. In de aanloopfase was deze investering voor de toen nog grotendeels onbekende Caro Emerald van doorslaggevend belang. Met een
relatief kleine mede-investering door de overheid is inmiddels een internationaal bloeiende, ook voor de Nederlandse schatkist uiteindelijk zeer profijtelijke muziekindustrie ontstaan.

We hopen dat u onze toelichting tijdens het overleg van aanstaande dinsdag wilt meenemen.

Met vriendelijke groet,
De Popcoalitie

De Popcoalitie is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancemuzieksector, waaronder:
3FM - NPO / Buma Cultuur / Buma - Stemra / FNV-KIEM - BV Pop / ID&T / Mojo Concerts / Music Maangers Forum (MMFnl) / NVPI branchevereniging van de entertainmentindustrie / Ntb / POPnl / Sena / Stichting Onafhankelijke Muziek Producenten (Stomp) Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) /Vereniging van Evenementenmakers (VVEM).