Nieuws

Grote stap in het oplossen van de “Value Gap” 20-06-2018

Grote stap in het oplossen van de “Value Gap”

Juridische commissie Europees Parlement neemt essentiële beslissing

Vandaag is een enorme stap gezet richting het overbruggen van de (inmiddels beroemde) “Value Gap”, die de muziek industrie jarenlang parten heeft gespeeld. Na de EU lidstaten enkele weken geleden, heeft nu ook de juridische commissie van het Europees Parlement luid en duidelijk gesteld dat op online platforms die muziek en andere creatieve werken distribueren, de plicht rust om licenties daarvoor te verkrijgen. De grote aanjager van het initiatief was parlementariër Axel Voss.

President van IMPALA en voorzitter van STOMP Kees van Weijen is zeer verheugd over de beslissing: “Deze acceptatie door het Europees Parlement is een bevestiging dat ook Europa vindt dat artiesten en maatschappijen op een eerlijke manier vergoed moeten worden. Dit is een mijlpaal voor de muziekindustrie.”

IMPALA’s executive chair Helen Smith zegt: “Dit is een sterke en ondubbelzinnige boodschap van het EP. Het bevestigt was de muziek industrie al Jaren zegt: ‘als je in de business van het distribueren van muziek of andere creatieve werken zit, heb je een licentie nodig. Simpel.’ Het wordt nu tijd dat de digitale markt aanhaakt bij deze nieuwe ontwikkeling”

Het stemmen vond plaats onder de druk van enorme lobby-campagnes van tech bedrijven en anti-copyright organisaties. Smith gaat verder: “De stemming van vandaag is een sterk weerword tegen de meedogenloze, angstaanjagende en misleidende verklaringen van organisaties die werken voor enkele tech-reuzen die de status quo in stand willen houden. Parlementariërs hebben hun hoofd koel gehouden vandaag.”

De EU is niet eerder zo dicht bij het herstellen van de balans in de online wereld geweest, maar het proces is nog niet over, aangezien het gehele parlement de stemming moet herbevestigen. Helen Smith: ”De EU heeft een grote stap voorwaarts gezet en zal nu door moeten pakken. Dit is onderdeel van een bredere inspanning om online platforms meer verantwoordelijk te maken, waarbij de EU het voortouw neemt. De ogen van de wereld zijn nu op de EU gericht om een nieuwe standaard te stellen voor creatieven online. Dit gaat over het zeker stellen dat artiesten en fans de unieke relatie, die de online diensten faciliteren, in stand kunnen houden”