Nieuws

IMPALA en Merlin sluiten unieke overeenkomst met Warner Music 20-02-2013

IMPALA en Merlin sluiten unieke overeenkomst met Warner Music

De brancheorganisaties voor independent muziekmaatschappijen IMPALA en Merlin hebben vandaag een unieke overeenkomst gesloten met Warner Music Group (WMG).

In de overeenkomst is vastgelegd dat een aantal onderdelen van de onlangs door WMG aangekochte Parlophone Label Group aan de leden van IMPALA en Merlin voor overname, licentie- en/of distributieovereenkomsten worden aangeboden. De Parlophone Label Group was een van de onderdelen die Universal Music Group door bepalingen van de Europese Commissie gedwongen moest verkopen om Europese goedkeuring te krijgen voor de overname van EMI Music. Eerder toonden Merlin en IMPALA zich verheugd over het feit dat juist WMG erin geslaagd was Parlophone te verwerven, omdat beide belangenorganisaties zich hevig verzetten tegen een mogelijke overname door Sony Music, BMG of door een mogelijk samenwerkingsverband van deze twee partijen.

Dat WMG onderdelen van de Parlophone Label Group na acquisitie weer ter beschikking zou stellen aan de markt van independent muziekmaatschappijen via de brancheorganisaties IMPALA en Merlin, is vanaf het begin inzet geweest in de onderhandelingen met de Europese Commissie. Ook de leden van STOMP, waarin de Nederlandse independents zijn vertegenwoordigd en als zodanig dus ook deel uitmaken van IMPALA, worden hiermee in staat gesteld om mee te dingen naar onderdelen.

De uitkomst van de overeenkomst stelt STOMP-voorzitter Kees van Weijen dan ook zeer tevreden: “De leden STOMP zijn heel positief over het akkoord. De independent sector zal via deze overeenkomst een aantal onderdelen die de Warner Music Group heeft verworven kunnen kopen in licentie nemen of distribueren. We hebben hier natuurlijk hard voor gestreden en ik kan niet anders dan concluderen dat we tot een zeer unieke overeenkomst zijn gekomen.”
Welke specifieke onderdelen wanneer beschikbaar komen kan Van Weijen nu nog niet exact aangeven, maar hij verwacht dat alle details rond de zomer bekend zullen zijn. Ieder bij STOMP, dan wel IMPALA aangesloten independent, kan bij de brancheorganisatie kenbaar maken geïnteresseerd te zijn in onderdelen van de Parlophone Label Group. Onder toezicht van een onafhankelijke autoriteit en met behulp van vooraf opgestelde regels en gedragscode zal vervolgens bepaald worden welke partijen in aanmerking komen voor een van de beschikbare onderdelen. Het direct benaderen van WMG door independents blijft natuurlijk altijd mogelijk, maar ook WMG heeft aangegeven de transacties met IMPALA en Merlin te zullen volbrengen. Belangrijk daarbij is dat IMPALA en Merlin voor de leden ook gunstige onderhandelingscondities heeft gecreëerd, die ook de kleinere independents in staat stelt mee te onderhandelen.

Stephen Cooper , ceo van WMG, laat in een statement weten verheugd te zijn met de overeenkomst die met de independent muzieksector is gesloten. Volgens Cooper draagt het verkopen van een aantal onderdelen van Parlophone Label Group via IMPALA en Merlin namelijk bij aan een versterking van de independent muzieksector en daarmee ook direct aan het creëren van een gezond evenwicht in de mondiale muziekmarkt.

Voor de in Nederland actieve independents met een focus op de Nederlandse markt zal de overeenkomst wellicht minder interessant zijn, omdat EMI Music in Nederland wel is overgenomen door Universal Music. Wanneer independents ook in andere landen zoals België actief zijn, of internationale aspiraties hebben, biedt het echter de nodige mogelijkheden. In Nederland hebben de independents ongeveer 40% marktaandeel.