Nieuws

Muziekindustrie na 12 jaar weer in de plus 27-08-2013

Muziekindustrie na 12 jaar weer in de plus

NVPI Audio, de brancheorganisatie van de muziekindustrie, maakt vandaag haar cijfers bekend van het eerste halfjaar 2013. Anders dan in voorgaande jaren komt NVPI niet met  consumentenbestedingen maar met de inkomsten van de industrie zelf. Door het toegenomen belang van streamingdiensten als Spotify en Deezer geeft dat een zuiverder beeld, aldus de brancheorganisatie. De omzet van de industrie is in deze periode voor het eerst in 12 jaar licht gestegen met 1,9%.
 
Kees van der Hoeven, CEO Universal Music en voorzitter van NVPI Audio: “Het is goed nieuws dat na 12 jaar de weg naar boven gevonden is. De consument heeft duidelijk streamingdiensten omarmd. Maar ook de fysieke verkopen zijn nog van groot belang en we zijn daarom blij met de doorstart van Fame en Free Record Shop.”

Paul Solleveld, directeur NVPI: “De combinatie van gebruiksvriendelijke betaalbare diensten en effectieve handhaving tegen illegaal aanbod is essentieel voor de muziekmarkt, om investeringen in de business en in nieuw talent mogelijk te blijven maken.” 
 
De fysieke markt kende weliswaar wederom een teruggang van 18% in omzet; de digitale markt nam toe van 15 miljoen naar 24 miljoen, een stijging van 60 %. Dat was met name te danken aan inkomsten uit streamingdiensten, dat wil zeggen abonnementen en inkomsten uit advertenties. De omzet daaruit groeide maar liefst met 131% in het eerste half jaar. In totaal stegen de inkomsten van de Nederlandse industrie met 1,9 %. Rechteninkomsten zijn hierbij niet meegenomen.
 
Tabel omzet muziekindustrie eerste halfjaar 2012 vs 2013:

 In miljoenen euro's H1 2012 H1 2013 % +/-
Fysiek 41,8 34,1 -18,4%
Digitaal downloads 8,4 8,3 -1,2%
Digitaal streaming 6,8 15,7 +131%
Totaal 57 58,1 +1,9%
 
De digitale markt is qua omzet 41,3% van het totaal.