Nieuws

NWO doet onderzoekscall Kunst en Cultuur 27-06-2016

NWO doet onderzoekscall Kunst en Cultuur

Ervaren onderzoekers uit WO en HBO kunnen tot 27 september aanvragen indienen binnen het programma Smart Culture – Kunst en Cultuur. In de call ligt specifiek de nadruk op onderzoek naar de positie van de maker en de verbinding tussen kunst- en cultuurpraktijk, wetenschap en de creatieve industrie. De call maakt onderdeel uit van de topsector Creatieve Industrie en sluit aan op de Nationale Wetenschapsagenda.

Minister Bussemaker, lector Micha Hamel en hoogleraren Janneke Wesseling en Timo de Rijk lichten in een video het belang van het nieuwe programma toe.Specifiek voor onderzoek op het gebied van kunst en cultuur geldt dat fundamenteel en praktijkgericht onderzoek elkaar kunnen versterken. De call brengt beide met elkaar in verband en maakt daardoor die versterking mogelijk. Het onderzoeksprogramma vloeit voort uit de Roadmap SMART Culture, waarmee NWO en NRPO SIA onderzoek willen agenderen als kennisbasis voor de verdere ontwikkeling en versterking van de creatieve industrie.

De call Smart Culture - Kunst en Cultuur is een initiatief van NWO Geesteswetenschappen en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (NRPO SIA). De call maakt onderdeel uit van de NWO-bijdrage aan de topsector Creatieve Industrie en sluit aan op de Nationale Wetenschapsagenda, in het bijzonder de routes Kunst: onderzoek en innovatie in de 21ste eeuw en Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen (www.wetenschapsagenda.nl).

Meer informatie vindt u op de financieringspagina en op de website van NRPO SIA

Bron: NWO