Nieuws

Open brief aan leden van het Europees Parlement 02-07-2018

Open brief aan leden van het Europees Parlement

De auteursrechtenrichtlijn gaat niet over censuur! Zeg NEE tegen bangmakerij en zeg JA tegen een goede beloning van creatieven!Geachte leden van het Europees Parlement,

Wij schrijven u in aanloop naar de plenaire sessie van donderdag 5 juli en willen u vragen om VOOR te stemmen voor het geven van het mandaat aan MEP Axel Voss (Rule 69c) om te onderhandelen aangaande het voorstel vor een auteursrechtenrichtlijn.

Wij zijn ons ervan bewust dat er een enorme desinformatie campagne aan de gang is. Google heeft jarenlang academici beïnvloed en is nu betrapt op het manipuleren van journalisten. Andere tech bedrijven spelen dit spel mee.

Veel parlementariërs hebben geklaagd dat hun werk wordt gefrustreerd door robots die hun e-mail box spammen. Er zijn in diverse landen zorgen geuit hierover, onder meer in Denemarken, Duitsland en Frankrijk.

Genoeg is genoeg! Als vertegenwooridgers van het midden- en kleinbedrijf in de muziekindustrie zijn wij verantwoordelijk voor 80% van alle nieuwe muziekreleases en roepen we op tot redelijkheid en de waarheid.

De herziening is aangenomen na 18 maanden van grondige reflectie.

We hebben het hier over een grootschalige herziening van de auteursrecht. Het is voor de eerste keer in de wereld dat het Value Gap issue wordt aangepakt en het gehel pakket introduceert een breed scala aan andere auteursrechtlijn herzieningen. Het doel is een eerlijk en duurzaam internet.

De Value Gap (artikel 13) is onderdeel van de herziening vanwege het grote verschil tussen de waarde die wordt gecreëerd met de distributie van creatieve werken op online platforms en de kleine vergoeding die de makers hiervoor terug krijgen.

Dus: Zeg NEE tegen bangmakerij en zeg JA tegen een goede beloning van creatieven. Met andere woorden: #vote4jurireport

Hoogachtend, namens de aangeslotenen van de Stichting Onafhankelijk Muziekproducenten

STOMPTHIS IS ABOUT:
- getting online platforms to share fairly the money they generate around creative works.
- introducing fairness and balance between big platforms and small creators. There is a market failure which needs to be fixed.
- giving everyone rights. If you create something, it’s your right to decide what to do with your creation.
- ensuring fair competition between all online players providing access to creative works. 

THIS IS NOT ABOUT:
This is NOT about restricting access to music
This is about liberating music. We want our artists' fans to be able to upload their works.

This is NOT about upload filters, general monitoring or censorship.
This is about measures to implement agreements and ensure works can be identified. Without this, value generated cannot be shared with creators. Nowhere does it say that upload filters are required. Both the Commission and the Council legal services have confirmed that the proposal complies with the European Charter of Fundamental Rights.

This is NOT a giveaway to big rightsholders.
This is about establishing a level playing field for all creators of today and tomorrow, big and small, and removing friction in the licensing market.