Wat doet STOMP

Wat doet STOMP

Wat doet STOMP?

STOMP vertegenwoordigt, organiseert, informeert en promoot .

Vertegenwoordigen:

Als koepel voor onafhankelijke platenmaatschappijen vertegenwoordigt STOMP het gezamenlijke belang van independents. STOMP is dan ook de stem van de independents in alle relevante commissies, organisaties, lobby’s en andere plekken waar beslissingen genomen worden die van invloed zijn op de business en belangen van independent labels en artiesten.  

Organiseren:

STOMP organiseert voor haar leden presentaties waarbij belangrijke sprekers uitgenodigd worden om te vertellen over hun organisatie en wat zij voor de independent community kunnen betekenen. Deze middagen vormen ook een platform voor het uitwisselen van kennis onderling. Daarnaast organiseert STOMP op de veel conferenties en bijeenkomsten panels en discussiefora over onderwerpen die de independents aangaan.

Informeren:

STOMP voorziet haar leden middels de kennis-middagen, nieuwsbrieven en de website van informatie die direct of indirect van invloed is op het reilen en zeilen van haar leden. Dat varieert van relevant nieuws tot de publicatie van onderzoeksrapporten. Maar ook handige tips & tricks op het gebied van online exploitatie en nieuwe subsidie-mogelijkheden worden actief gedeeld met de achterban.

Promoten:

STOMP promoot op verschillende manieren de independent community en probeert zij de independents en hun artiesten net iets meer onder het voetlicht te brengen. Soms in de bestuurskamer, maar ook publiekelijk. Zo werkt STOMP aan haar eigen independent-chart en reikt zij awards uit aan independent artiesten, middels de Impala Sales Awards en the Album of the Year. Daarnaast worden middels de NVPI officiële gouden en platina status toegekend aan succesvolle releases.